Partneři závodu

Logo firmy Cykloadam Logo ČZU Praha Logo společnosti Digres Logo produktu CeMF Logo společnosti ToiToi Logo partnera OK Sparta Praha (SCP) Logo partnera STIGA

Rozpis závodu

Rozpis závodu ve formátu pdf naleznete zde ...

Datum: 23. - 24. 5. 2009
Centrum: Louka u obce Voznice, http://www.voznice.cz
Pořádající subjekt: MTBO ČZU Praha ve spolupráci s OK Sparta Praha z pověření Českého svazu orientačního běhu
Internetové stránky závodu: http://rolnici.unas.cz/voznice
Typ závodů jednotlivých kategorií: 23. 5. volné pořadí kontrol (free order) – Mistrovství ČR
24. 5. krátká trať (middle)
Zařazení do soutěží: 5. a 6. závod ČP MTBO
Závodní kategorie: D14, D17, D20, D21E, D21, D40
H14, H17, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H40, H50
Ostatní kategorie: P (příchozí)
Omezení účasti v kategoriích: Dle soutěžního řádu.
Předpokládaný čas vítěze v jednotlivých kategoriích: Dle soutěžního řádu.
Funkcionáři závodu: Ředitel: František Pašek
Hlavní rozhodčí: Ondřej Vrabec
Stavitel tratí 23. 5.: Eduard Pucherna
Stavitelka tratí 24. 5.: Markéta Kuchařová
Kontakt, kde lze získat informace: František Pašek, 608 831 919, frantisek_pasek@yahoo.com
Způsob přihlašování: Přes přihláškový systém MTBO (http://mtbo-reg.sbk-ob.com)
Datum uzávěrky pro přihlášky: 18. 5. 2009
E-mailová adresa pro dodatečné přihlášky a změny: tour-de-hnuj@seznam.cz
Výše vkladů (Kč):
  DH14 DH17, DH20 DH21EABC, DH40, H50 P
Sobota (FO) 100,- 200,- 320,- 100,-
Neděle (KT) 100,- 200,- 280,- 100,-

Registrování závodníci přihlášení v řádném termínu mají nárok na 50% slevu. Netýká se kategorie Příchozí. Přihlášky po termínu pouze za plné startovné dle možností pořadatele a pouze e-mailem.
Ubytování: Požadavek uveďte v přihlášce a zaplaťte společně s vkladem. Pořadatel zajišťuje ubytování v ZŠ Dobříš (tělocvična – Kč 70,-/osobu; pouze ze soboty na neděli). Další možnosti ubytování si zajišťují účastníci sami.
Zapůjčení čipu Sportident: Kč 20,-/den.
Podporované verze čipů Sportident: Verze 5, 6, 8 a 9
Úhrada vkladů: Vklady a ubytování uhraďte na účet 162751309/0800. Jako variabilní symbol uvádějte 888xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle adresáře ČSOB
Výše vkladů při protestech: Kč 200,-
Parkování v centru: Kč 50,-/auto (za oba dny)
Místo a čas prezentace: V místě shromaždiště. Čas bude upřesněn v pokynech.
Vzdálenosti: Centrum – ubytování ZŠ: 6 km
Centrum – prezentace: 0 km
Centrum – start: do 5 km (bude upřesněno v pokynech)
Centrum – cíl: 0 km
Centrum – parkoviště: 0 km
Popis terénu: Rovinatý, hustá síť komunikací, rozličné porosty
Mapa: 1 : 15 000, e 5 m, stav květen 2009, mapový klíč MTBO, mapa nebude vodovzdorně upravena
Start: Sobota: 00 = 12,00 hod., intervalový start
Neděle: 00 = 10,00 hod., intervalový start
Technická kontrola: Dle prováděcích pokynů.
Předpis: Závodí se dle platných pravidel, soutěžního řádu a prováděcích pokynů pro MTBO.
Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo připuštěn na start).